Kategorie

Váhy

Váhy

V přebíjení je velice důležitá přesnost dávkování střelného prachu. Konkrétní navážku musíme navážit na speciálních velice citlivých váhách. Většina mechanických vah určená přímo pro vážení střelného prachu má stupnici v anglosaské jednotkové soustavě (u vah digitálních lze jednotky přepínat). Tedy v jednotkách zvaných grain. 1 grain(gr) = 0,0648 gramu(g) <=> 1g = 15,64gr. Jak vidíte hmotnost jeden grain je velice málo, proto musí být váhy velice citlivé. Např do 9mm Luger se laboruje okolo 4,6 grainu prachu. Laborační tabulky k střelným prachům jsou buď jen v gr nebo i g. Pozor nikdy si nesmíte splést grainy za gramy to by mohlo mít naprosto fatální následky! Končící při nejlepším "pouze" destrukcí zbraně.

Váhy se dělí na dva základní druhy: Mechanické
Digitální

Upřesnit hledání